PAU

Hvad er PAU?

Pædagogisk Assistent Uddannelse - en assistentuddannelse som tager 2 år og 1,5 måned. Der er 47 ugers undervisning og 52 ugers praktik fordelt på 3 praktikperioder.

Med en pædagogisk assistentuddannelse kan du arbejde i børnehaver, vuggestuer, skoler, fritidsklubber, dagplejer og mange andre steder, hvor man arbejder med mennesker. Du kan fx også arbejde på bo- og dagtilbud for psykisk og fysisk handicappede mennesker.

Når du er færdig med din PAU, har du mulighed for at studere videre til pædagog, da PAU er adgangsgivende til uddannelsen.

Ansættelse i kommunen

Du bliver ansat i kommunen, hvor der bliver udarbejdet en ansættelseskontrakt, og du vil modtage elevløn under hele din læretid. Ansættelsen dækker uddannelsens hovedforløb. Det vil sige, at du først kan starte som elev, når du har færdiggjort grundforløb 2. 

Ansættelse sker i samarbejde med en af kommunens daginstitutioner og en uddannelseskonsulent fra Glostrup Ungeindsats.

Frist for ansøgning

Næste ansøgningsfrist er d. 24. oktober 2023 – ansættelse fra januar 2024.