Din indgang til Ungeindsatsen som fagprofessionel

Denne side er målrettet til dig som fagprofessionel med interesse i unge 13-29 år. Vi har samlet de vigtigste informationer her, der kan gøre dig klogere på, hvad Glostrup ungeindsats tilbyder samt et organisatorisk overblik over de forskellige fagligheder, indhold og synergi. Hovedsiden er skrevet til de unge, men der er stadigvæk masser af relevant information at hente for dig som fagprofessionel.

Formålet med Hjørnesten er at tilbyde en tidlig og forebyggende indsats til unge med psykisk sårbarhed. De unge skal kunne få hjælp på den mindst indgribende måde og i et sammenhængende forløb, med henblik på at de og deres familier bevarer tilknytningen til f.eks. skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde.

Hjørnesten tilbyder anonym rådgivning, individuelle samtaler og gruppeforløb til unge i målgruppen. Forældre til unge med psykisk sårbarhed tilbydes anonyme rådgivningssamtaler og netværksgrupper.

Det er vigtigt for os, at man kan komme i gang med det samme, når man henvender sig til os. Og efter et afsluttet forløb gør vi vores bedste for at hjælpe den unge godt videre. Vi kontakter også den unge og følger op på, hvordan det går, efter forløbet hos os er afsluttet. 

Klik her for at læse Hjørnesten folder for fagprofessionelle

 

Varmeværket er grundlæggende et tilbud til alle børn, unge og deres familier i Glostrup, som synes hverdagen er svær at holde ud. Vi har ingen færdige koncepter, men lytter altid til, hvad der er svært for den enkelte - og sammen forsøger vi at finde en måde at løse det på.

Varmeværkets tilbud. Tekst: Gadearbejde, rejsefælle, støttekontaktpersonsordning, lommepengeprojekt

 

En proaktiv medspiller på ungeområdet siden 1998

Varmeværket har været en fast del af den socialpædagogiske indsats gennem flere år og har derfor også et bredt og solidt netværk blandt mange børn, unge, forældre og samarbejdspartnere på kryds og tværs i Kommunen og uden for bygrænsen.

Mange har efterhånden mødt en gademedarbejder på deres vej igennem byens gader, skoler og parker. En stor del af Varmeværkets arbejde foregår på gadeplan, hvor målet også er at blive kendte ansigter blandt så mange børn og unge som muligt. På den måde ved de unge, hvem de kan kontakte, hvis de på et tidspunkt får brug for at tale med en voksen. Vi har et godt indblik i, hvad der rører sig blandt de unge.

Varmeværkets rejsefælleordning - En individuel indsats i et 24/7 perspektiv

Når en ung henvender sig eller beder om hjælp, så starter vi med en afdækning af den unges liv. Pædagogisk førstehjælp – stop ulykken! Mange gange kan der være behov for en mere intensiv, individuel indsats. Her tilbyder vi vores rejsefællefunktion. Når vi har overblik over situationen, er det rejsefællens opgave at understøtte de fagligheder, som er i spil.

Rejsefælle for børn og voksne. Vi arbejder ofte med en meget stor aldersspredning fra 12-30 år. Det er børn og unge som henvises på tværs af kommunen eller unge, som vi møder i gadearbejdet eller gennem andre der oplever unge i mistrivsel. Ofte er det korte forløb, hvor den unge selv sætter ord på, hvad der ønskes hjælp til.
Kendetegnet for de fleste indsatser har været, at de løses uden iværksættende foranstaltninger – og altid ud fra et forebyggende perspektiv.

Klik her for at hele ”Varmeværkets virke”

SSP står som udgangspunkt for samarbejdet mellem Skolerne, Sociale myndigheder og Politiet.

Det kriminalpræventive samarbejde er rettet mod den kriminalpræventive indsats, der ydes overfor børn og unge i Kommunen. Det gælder også for den generelt forebyggende indsats, hvor der kan være risiko for ulykker og kriminelle følgevirkninger. Målgruppen for SSP TEAM er primært børn og unge i skolealderen.

Det kriminalpræventive samarbejde er forankret i Glostrup Ungeindsats, hvor den Kriminalpræventive koordinator sikrer koordineringen af de kriminalpræventive indsatser, herunder også SSP TEAM.

SSP Team billede

SSP TEAM – Glostrup skole, Varmeværket og klubberne

Er en central aktør i det kriminalpræventive samarbejde – og er Glostrup skoles og klubbernes platform for igangsættelse af kriminalitetsforebyggende aktiviteter og indsatser. Teamet er derfor sammensat ud fra en bred faglighed, der dækker hele Glostrup skole, klubområdet og på gadeplan.

78Nieren – Glostrup ungdomsskole

78Nieren er Glostrup kommunes specialundervisnings-tilbud til unge med særlige behov fra 7.-10. skoleår. Der er tilknyttet to lærere og to pædagoger, og der vil altid være min. to voksne til stede i hverdagen. Supervision af medarbejderne er en integreret del af arbejdet på 78Nieren, og varetages af PPR. Visitation til 78Nieren sker gennem PPR, Glostrup skole og Lederen af Glostrup Ungdomsskole. 

Vi samarbejder med CFF (Center for Familie og Forebyggelse) i Glostrup Kommune, PPR (Pædagogisk – Psykologisk Rådgivning) og Varmeværket omkring elever og familier.

Læs mere om 78Nieren her