STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov; Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Lovgrundlaget er:

  • LBK nr. 610 af 28. maj 2019 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
  • Lov nr. 731 af 13. juni 2023 om ændring af lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.

STU er 3-årig og skal bevilges af kommunen. En uddannelsesvejleder skal vurdere, om du er i målgruppen for STU, og indstiller dig herefter til kommunens visitationsudvalg, der bevilger STU.

Uddannelsen er ikke direkte kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. Den har til formål at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Se Glostrup Kommunes kvalitetsstandarder for STU her