78Nieren

78Nieren er Glostrup kommunes speciel undervisningstilbud til unge med særlige behov fra 7.-10. skoleår. Der er tilknyttet to lærere og to pædagoger, og der vil altid være min. to voksne tilstede i hverdagen.

Supervision af medarbejderne er en integreret del af arbejdet på 78Nieren, og varetages af PPR. Visitation til 78Nieren sker gennem PPR, Glostrup skole og Lederen af Glostrup Ungdomsskole.

Læs mere om 78Nieren på Glostrup Ungdomsskoles hjemmeside her