Header med billede af en ung mand med teksten Glostrup ungeguide

Glostrup ungeguide

Ungeguiden i Glostrup er vores medarbejder i Ungeindsatsen, som arbejder med ungedemokrati, medborgerskab, frivillighed og fællesskaber, medansvar og medindflydelse for unge i Glostrup 15-29 år. 
Ungeguiden skal bl.a. sikre, at unge i Glostrup spiller en aktiv rolle i lokaldemokratiet. Det gælder aktiviteter og arrangementer for andre unge, eller høringer i forbindelse med fx kultur, fritid, sundhed, beskæftigelse, bolig, byudvikling og socialt. Glostrup kommune ønsker at høre unge i sager der vedkommer dem. Derfor blev Glostrup ungdomsråd etableret allerede i 2007, som en upartisk og demokratisk ungdomsplatform hvorfra unge bl.a. kan tale de unges sag overfor forvaltning og politikere. I dag er Glostrup ungdomsråd et af de mest velfungerende og stabile ungdomsråd i Danmark.

 

En ungdomsdemokratisk platform

Ungdomsrådet er en demokratisk formel og uformel handlingsplatform med et inspirerende miljø, hvor du kan spejle dig i andre unge, udfolde dig og indgå i et fedt fællesskab. Det er her at det sner hvis du som ung i Glostrup har lyst til at gøre en forskel for andre. 

 

Ungeguide har vedtægtsbestemte forpligtelser i forhold til Ungdomsrådet

Ungeguiden løser forskellige praktiske opgaver for Ungdomsrådet, fx at fastsætte møder, skrive dagsordener, referater og styre møderne. Ungeguiden sørger også for at arbejdsformerne i styregruppen, tilgodeser ungekulturen, den brede ungdom samt sikrer de forskellige forpligtelser og funktioner som ungdomsråd.
Ungeguiden er også ansvarlig for at gennemføre et årligt ungdomsrådsmøde med valg af styregruppe, formand og næstformand. Ungeguiden er Ungdomsrådets sparringspartner på de politiske processer, foreningsarbejde, lokaldemokrati, formidling, kommunikation, argumentation og forhandling samt brobygger mellem Rådet, det politiske niveau og de kommunale aktører på ungeområdet.

 

Har unge egentlig noget at skulle have sagt?

Ja, unge i Glostrup har mulighed for at få medindflydelse på særligt ungeområdet i Kommunen. Glostrup ungdomsråd modtager årligt kr. 75.000 fra kommunen til aktiviteter, arrangementer og ungetiltag. Rådet kan samtidig ansøge om ekstra midler fra de forskellige kommunale og nationale puljer, samarbejde med det lokale erhvervsliv eller lave jointventures med de kommunale institutioner. Det kunne være Folkeskolerne, Ungdomsskolen, Musikskolen eller Varmeværket.   
Hvem står egentlig bag hvad i Kommunen? Du vidste garanteret ikke at Ungdomsrådet var hovedarrangører af fredagen til Glostrup Festival 2019 med bl.a. Niclas, Bro og Benny Jamz. Mere end 4000 glade gæster festede med. Det var en vild aften for alle.   

Du vidste garanteret heller ikke…

  • at Rådets formand også er bestyrelsesformand i Glostrup ungdomsskole - siden 2020
  • at Rådet er med som casestudy i en doktorafhandling fra Tokyo i Japan omhandlende ungedemokrati, frivillighed og medbestemmelse
  • at Rådet var de første som udviklede på skaterparken ved Idrætshallerne efter flere henvendelser fra unge i Kommunen. Rådet har efterfølgende afholdt en række street arrangementer
  • at Rådet var de første i Glostrup som oprettede et lydstudie i samarbejde med Ungdomsskolen, målrettet fællesskab, undervisning og indspilning af Hip Hop og elektronmusik
  • at Rådet ansøgte politikerne om etablering af nyt lydstudie, da Ungdomsskolen flyttede til Diget
  • at Rådet ansøgte politikkerne om etablering af Multibane ved Ungdomscenteret – og efterfølgende finansierede lys på banen efter henvendelse fra unge
  • at Rådet siden 2007 har sendt mere end 15 høringssvar til lokalpolitiske udvalg og Forvaltningscentre samt en lang række ansøgninger og skrivelser på vegne af Glostrups unge
  • at Rådet var hovedarrangør af kæmpe succesen ”aftenshowet” om lørdagen til Glostrup festivalen 2016 med bl.a. Lord Siva og Gilli. Op mod 10.000 gæster indtog Glostrup Festivalen den lørdag aften i august. Rådet gentog succesen til Glostrup Festival 2019
  • at formanden for ungdomsrådet sad med i styregruppen sammen med bl.a. Borgmesteren og ledende personer fra Forvaltningen, da Kommunen lagde visionerne og strategien for Unge- og Uddannelsesenheden i Glostrup
  • at Rådet er mere end 12 gammel – og dermed et af de ældste Ungdomsråd i Danmark 

Nyttige links

Glostrup ungdomsråd

Andre unge spørger om…

Skal man være en del af Ungdomsrådet for at få hjælp af Ungeguiden?

Nej, du behøver ikke være medlem af ungdomsrådet for at kontakte Ungeguiden med gode ideer der kan gøre Glostrup til et endnu federe sted at være ung. Måske har du også brug for at tale med en som kan hjælpe i forhold til kommunikationen med kommunen osv. Ofte tager Ungeguiden de unge fra Ungdomsrådet med på råd.

Hvor ofte holder Ungdomsrådet møder?

Er du med i styregruppen er der faste møder 1-2 gange om måneden. Er du også med i en projektgruppe aftales møder fra gang til gang. Så det er meget forskelligt alt afhængig af hvor engageret du er i projekterne.

Hvor mødes Ungdomsrådet?

Ungdomsrådet afholder deres møder i Unge- og Uddannelsesenheden, Rådhusparken 2, Bryggervillaen.

Hvordan kan jeg kontakte Ungeguiden?

Ungeguiden hedder Avi Kremlovski og kan kontaktes på telefon 30 55 56 82 eller på mail avi.kremlovski@glostrup.dk.