Computerhardware med mange ledninger. Tekst: STU, hvad er det? Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. 3-årig uddannelse med arbejdsliv og venner!

STU

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov; Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

STU er 3-årig og skal bevilges af kommunen. En uddannelsesvejleder skal vurdere, om du er i målgruppen for STU, og indstiller dig herefter til kommunens visitationsudvalg der bevilger STU.

Uddannelsen er ikke direkte kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. Den har til formål at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

For mere info kontakt uddannelsesvejleder Jela Jørgensen.

 

Kontakt

Jela Jørgensen - STU-vejleder for alle unge
Tlf.: 24 76 33 13
jela.jorgensen@glostrup.dk