Header med billede af en sanger foran et publikum med teksten Glostrup ungdomsråd

En demokratisk ungdomsplatform med plads til alle!

Glostrup ungdomsråd er Glostrup kommunes kommunale ungdomsråd - og modtager økonomiske støtte hvert år til aktiviteter og arrangementer for unge. Ungdomsrådet har eksisteret siden 2007 - og består af et ubegrænset antal menige medlemmer og en styringsgruppe på max 15 personer, inkl. formand og næstformand. Styregruppen, formand og næstformand er til valg hvert år og får hjælp til alt det administrative og formelle arbejde af Glostrup Ungeguide.

Store og små arrangementer/tiltag/aktiviteter/høringer

Glostrup ungdomsråd er Glostrup kommunes kommunale ungdomsråd - og modtager økonomiske støtte hvert år til aktiviteter

Rådet er repræsentativt for rigtig mange unge i Glostrup, hvad enten det gælder høringer om skolereformen og inklusionsstrategi, at skabe interesse for at stemme til kommunalvalget eller skabe små og store events for byens borgere. Glostrup Ungdomsråd har vist at de har en stærk organisering, frivillige ressourcer og ”gå på mod” til at stable et holdbart og flot setup på benene hver gang.

Mange gode grunde til at være med

Vil du have medindflydelse på egen og andre unges trivsel i Glostrup?
Har du gode ideer til nye arrangementer for unge?
Har dy lyst til at indgå i et fællesskab med andre unge, som vil gøre en forskel?
Har du lyst til at skabe nye oplevelser for byens unge?
Har du lyst til at arbejde med kultur, medier og kultur?
Er du interesseret i politik og lokalsamfundets virke?

Meld dig ind i Ungdomsrådet

UR styregruppen består af max 15 engagerede unge, som bl.a. står for at igangsætte samt styre ungdomsrelaterede projekter og arrangementer og meget mere. Styringsgruppen står også til rådighed med vejledning og hjælp til kommunens institutioner og engagerer sig, der hvor de unge bør have indflydelse.

Styregruppen, formand og næstformand er til valg hvert år og får hjælp til alt det administrative og formelle arbejde af Glostrup Ungeguide.

Glostrup ungeguide refererer til Unge- og Uddannelsesenheden og har vedtægtsbestemte forpligtelser i forhold til at løse forskellige praktiske opgaver for UR, fx at fastsætte møder, skrive dagsordener, referater og styre møderne. Ungeguiden sørger også for at arbejdsformerne i UR styregruppe, tilgodeser ungekulturen, den brede ungdom samt sikrer de forskellige forpligtelser og funktioner som ungdomsråd.

Ungeguiden er ansvarlig for at gennemføre et årligt ungdomsrådsmøde med valg af styregruppe, formand og næstformand. Ungeguiden er UR sparringspartner på de politiske processer, foreningsarbejde, lokaldemokrati, formidling, kommunikation, argumentation og forhandling samt brobygger mellem UR, det politiske niveau og de kommunale aktører på ungeområdet.

Kontakt ungeguiden

Avi Kremlovski
Tlf.: 30 55 56 82
avi.kremlovski@glostrup.dk