Din indgang til Ungeindsatsen som forælder

Her kan du læse om, hvad Glostrup kommune tilbyder unge.

Denne side er målrettet til dig som forælder til unge i Glostrup mellem 13 og 29 år. Vi har samlet de vigtigste informationer, der kan gøre dig klogere på, hvad Glostrup ungeindsats er for en størrelse samt et overblik over særlige tilbud til unge og forældre. Hovedsiden er skrevet til de unge, men der er stadigvæk masser af relevant information at hente for dig som forælder.

Bliv klogere på dit barns udfordringer – forældrerådgivning og netværksgruppe

Er du forælder til en ung i Glostrup i alderen 13-25 år, der har det svært, så kan Hjørnesten måske være et godt tilbud for dig eller dit barn. Hjørnesten er en forebyggende indsats, der tilbyder anonym rådgivning og netværksgrupper til forældre, samt anonym rådgivning til unge, individuelle samtaler og ungegrupper.

Hos Hjørnesten kan du få rådgivning helt anonymt og gratis. Måske er I begyndt at have flere konflikter derhjemme, eller du har svært ved, hvordan du bedst støtter dit barn og bevarer den gode relation mellem jer. Måske har du bare brug for at vende nogle ting med en rådgiver, som kan være med til give et nyt perspektiv på tingene eller nogle gode værktøjet til at komme videre. Hjørnesten kan også hjælpe med at formidle kontakt til andre tilbud og få overblik over, hvilke tilbud der findes i kommunen, og hvad der er det rigtige for netop jeres familie.

Flere gange om året starter der netværksgrupper for forældre, hvor man får mulighed for at indgå i et fællesskab med andre forældre. I gruppen er der plads til at dele erfaringer med andre, at få øje på nye handlemuligheder, at få ideer til at kunne støtte den unge i en positiv udvikling, at få større viden og en bedre forståelse for den unges vanskeligheder og situation, samt at dele idéer til det gode familieliv. Gruppen faciliteres af to fagpersoner.

Klik her for at se folder til forældre

Hjørnestens tilbud til unge

Unge i Glostrup, der er mellem 13 og 25 år kan henvende sig til Hjørnesten. Det vigtige er, at den unge selv ønsker at tale med nogen.

Den unge må ikke være i behandling andre steder eller vente på at komme i gang, fx i psykiatrien. Hvis Hjørnesten ikke er det rigtige sted, hjælper vi med at finde det rette tilbud.

Læs om Hjørnesten her

En tidligere deltager fortæller…

Hjørnestens forældregruppe er et fristed for os forældre. Et sted hvor jeg ikke blev kritiseret eller set ned på, men følte mig hørt og forstået. Et sted hvor jeg kunne få råd og vejledning til lige præcis der, hvor jeg var, og med de udfordringer jeg som mor kom med. Det var en kæmpe lettelse at snakke med andre forældre som vidste hvad jeg gik igennem og hvad min familie gik igennem og endnu vigtigere som forstod mig. Et af de bedste værktøjer, jeg fik ud af det, var at se tingene fra min datters synspunkt. At lære at se bagom vreden, frustrationen eller tristheden til det, der i virkeligheden er”.

Varmeværkets rejsefælle er et tilbud til unge som synes at livet er svært lige nu. Rejsefællen er en slags mentor som kan hjælpe med det som er svært eller hvor den unge mangler energi til selv at handle. Det kunne være kontakten til kommunen osv.

Læs om Varmeværket her

Ungeindsatsen har også et frivilligt mentorkorps, som unge kan bruge, hvis der er behov for en troværdig voksen, som har erfaring med livet og som kan hjælpe den unge med forskellige problemstillinger. Det kunne være hjælp til lektier eller bare en at tale med om almindelige teenager emner, der kan være svære at tale om med sine forældre. 

Læs om Frivillig mentor her

Er du forælder til en ung, som ikke har muligheden for at gennemføre en almindelig folkeskoleeksamen eller erhvervsuddannelse, så er der faktisk andre gode muligheder for fællesskab og læring. Det kunne være fx FGU eller STU. Tal med en af vores uddannelsesvejledere for at høre mere om dine børns muligheder. 

Læs om STU her

Andre forældre spørger om...

Der er mange foreninger, som tilbyder gratis rådgivning. Både foreningen SIND og Børns Vilkår har rådgivning til pårørende.

Læs mere på hhv. 

SINDs hjemmeside

Børns Vilkårs hjemmeside.

SINDs telefonisk rådgivning: 70 23 27 50

Forældretelefonen hos Børns Vilkår: 35 55 55 57

Har dit barn behov for akut psykiatrisk behandling, kan I altid henvende jer hos Glostrup Børne- og Ungdomspsykiatriske Akutmodtagelse. 

Glostrup Børne- og Ungdomspsykiatriske Akutmodtagelse

Det kan være en god idé at kontakte dem telefonisk før ankomst på 38 64 06 71.

Det vil også være en god idé at kontakte akuttelefonen på 1813.

Hjørnesten i Glostrup tilbyder forældreforløb, hvor du/I som forældre kan få redskaber og værktøjer til at forstå jeres barn bedre. 

Læs mere om Hjørnesten længere oppe på siden.